ثبت نام ورود    
Skip Navigation Links
صفحه نخست
واحد های هنریExpand واحد های هنری
اطلاع رسانيExpand اطلاع رساني
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
هــنرمـنــدانExpand هــنرمـنــدان
ارتــباط بـا حــوزه
اسـتــان مــاExpand اسـتــان مــا
پیـــونـدهــا
جستجو
  

  هنر، زیباترین شکل بیان اندیشه ‏

  فرید میرشکار ـ معاون فرهنگی حوزه هنری استان بوشهر ‏

هنر، زیباترین شکل بیان اندیشه ‏ - فرید میرشکار

 

  انسان در قرن 21 هنوز از معنی دقیق «زیبایی» عاجز است و شاید بتوان گفت تلاشش برای تعریفی جامع و کامل از زیبایی به نتیجه ی مطلوبی نرسیده است، تعریفی که همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند و هنر که در طول تاریخ بشریت با او همراه بوده و گاهی چشمان او را به طلوع و یا غروب خورشید و منظره های زیبا از استواری کوه ها و فراخی دریاها و پهناوری جنگل به خود معطوف داشته تا اکنون که نظریه ها و گمانه های زیادی از ساختار تا معنا و شکل تا محتوا به خود می بیند تلاشی ارزنده و هوشمندانه است برای یافتن هستی زیباشناختی که در وجود همه ی انسان ها قرار گرفته و هدیه ای برای انسان هوشمند و صاحب اندیشه است.

 

 در دورانی هنر را برای ارائه تفکرات به کار گرفتند و گاهی خود را به هنر سپردند برای مانایی در عرصه ای به طول قدمت انسان که اولین خط ها را از خلسه های روحانی آیین های ابتدایی بر دیواره ی غارها ثبت کرد تا حال که آن آیین های روحانی بسیار پیچیده و ژرف شده اند. در هر حال هنر در کنار انسان و با او متولد شد و با او می ماند تا رد ماندگاری قدم هایش بر زمین تداوم یابد. ‏

 

  هر گاه بپذیریم که هنر یعنی زیباترین شکل بیان اندیشه های انسان، تلاشی است برای تأکید بر زیبایی های ذات اقدس خداوندی، پس وظیفه هر کس که خود را هنرمند بداند و بنامد بسیار سنگین است، چون در راهی قدم بر می دارد که خطایش نابخشودنی و ضعفش در آنی هویدا می شود که این را هنرمندان واقعی و راستین می دانند و هیچ گاه به خطا نرفتند و همواره در راه راستین نیک اندیشی قدم را آهسته اما پیوسته برداشتند و نگاه شان به آسمان و استواری قدم هاشان برخاک بوده و هست.

 

آن ها کلام شان را در اندیشه ورز داده اند و در نهایت گزیده گفته اند و ماندند و می مانند و راز ماندگاری را به دیگر رهروان گفته و خود در خاطره ها مانا می شوند.‏

 


  اما یکی از مهم ترین ارکان بالندگی هنر، حمایت از هنرمند است که اگر این هنرمندان، جوان و در ابتدای راه باشند نیاز وافری به توجه و خدمات کسانی دارند که راه حرکت آنها را برای تکامل هنرشان هموار نمایند و در طول مسیر یار و یاور آنها باشند و خطراتی را که وجود دارد متوجه خود کنند تا هنرمندی برنا با توان مضاعف و مهیای خلق برترین و متعالی ترین آفرینه های هنری به جامعه معرفی کنند.

 

اگر از بیت المال به راحتی برای مدیران و اصحاب اجرایی سازمان ها و نهادهای هنری خرج می شود و کارکنان دستگاه های هنری از این راه ارتزاق می نمایند، نشان برتری آنها بر هنرمندان نیست، بلکه منصبی در اختیار آنها قرار گرفته تا جاده صاف کن هنر و خدمتگزار هنرمند باشند و گرنه این قلم که به دست شان داده اند تا با خطوطی پای لوح سفیدی را مخدوش کنند درجه برتری ایشان نیست که وظیفه شان، رفع موانع در مسیر خلق هنر توسط هنرمندان و ارج گذاری پیشکسوتان بوده و هست، پس توهم برتری را از خود دور کنیم که تنها براساس وظیفه ای که به عهده داریم باید بکوشیم با استعدادیابی و هدایت جوانان هنرمند زمینه ی خدمت به آنها را مهیا کنیم تا در کمال آرامش با هدایتگری بزرگان اندیشه و هنر اصیل و واقعی بالنده شوند و افتخار آفرینان این دیار و در نهایت کشور با اندیشه های سترگ و دل هایی آکنده از نور معنویت شوند.‏

 

زمان
جمعه، 9 آبان 1399 Label